Var finns det jag söker? Nacka kommun

892

Regionfullmäktige - Region Stockholm

protokoll, memorial, motioner, yttranden och sakregister. Här kan du studera beslutet i Stockholms stadsfullmäktiges handlingar. Handlingarna består av: Beredningsutskottets utlåtande (nr 83) Byggnadsnämndens yttrande (bihang nr 48) Beslutssammanfattning. I sammanfattningen av 1887 års beslut i stadsfullmäktige kan du se att utlåtande 83 ”bifölls den 13 juni”. Hur gick det sedan?

  1. Intranat sahlgrenska
  2. Lindbergs skolan varberg
  3. Kvitto pdf mall
  4. Simskola farsta sommar
  5. Kredit upplysningar

Du kan också ta del av äldre möteshandlingar från  Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige >. Kommunfullmäktige. Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras. Om Kommunfullmäktigetrycket. Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt  Applikation över Stadsledningskontoret SE/SSA/4441/01, serie A 1 B Stadsfullmäktiges/Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 1863-2009. I applikationen  handlingar och sammanträdesdatum i Region Stockholms regionfullmäktige. samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm.

Motioner lagda av MP Salem / Salem / Stockholmsdistriktet

2021 2020 2019 2018 Senast ändrad: 2020-09-01. Hjälpte informationen på den här sidan dig?

KF § 51 - Gotlands Kommun

Stockholm kommunfullmäktige handlingar

Stockholm Nordost, Stockholm Business Alliance och Arlandaregionen 10 sep 2020 Ungefär var tredje måndag sammanträder kommunfullmäktige, under ledning av Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum och handlingar. Kontaktuppgifter – Distrikt SD Stockholms stad. stockholmsstad@sd.se 08 – 452 95 80. SD Stockholms stad. Box 4321. 102 67 Stockholm  I Flens kommunfullmäktige har Socialdemokraterna 14 mandat, Sverigedemokraterna 9 mandat, Moderaterna 7 mandat, Centerpartiet 6 mandat, Vänsterpartiet 4  Alla handlingar som kommer till, förvaras eller upprättas hos Östhammars kan i vissa fall tas ut enligt särskild taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Väljer du att överklaga beslutet är det Kammarrätten i Stockholm som avgör Här hittar du handlingar till kommunstyrelsens sammanträden.

Du hittar aktuella nämndhandlingar vid respektive sammanträde. Hitta sammanträdet du är intresserad av genom att välja  I Stockholms stad har Stockholms kommunfullmäktige den 23 september 1996 fattat beslut om avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar. Kommuntryck 1990-2009. Samtliga tryckta volymer ur serien Stockholms kommunfullmäktiges handlingar från 1990 till 2009, skannade till JPEG-filer.
Levis strauss jeans 501

Stockholm kommunfullmäktige handlingar

protokoll, memorial, motioner, yttranden och sakregister. Här kan du studera beslutet i Stockholms stadsfullmäktiges handlingar. Handlingarna består av: Beredningsutskottets utlåtande (nr 83) Byggnadsnämndens yttrande (bihang nr 48) Beslutssammanfattning. I sammanfattningen av 1887 års beslut i stadsfullmäktige kan du se att utlåtande 83 ”bifölls den 13 juni”. Hur gick det sedan? Invest Stockholm Business Region AB; Kommunfullmäktige; Kommunstyrelsen; Kommunstyrelsens ekonomiutskott; Kommunstyrelsens integrationsutskott; Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott; Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030; Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor; Kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Se hela listan på sll.se Skolfastigheter i Stockholm AB (Ej publicerad) Socialnämnden (Ej publicerad) 2021-04-29.

Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras. Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar. Startsidan >>. Ny publiceringsplats >>. Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som val till Sveriges riksdag och kommunfullmäktige i Stockholm. Regionfullmäktiges sammanträde 23 mars 2021 Dagordning och sammanträdeshandlingar för regionfullmäktiges sammanträde den 9 23 mars 2021 Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stadens program för upphandling och inköp innebär en konkretise-ring av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål. Stadens upphandling ska därmed bidra till mål om: Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Stockholms stads program för inköp (programmet) beskriver princi-per för hur stadens inköpsarbete ska bedrivas för att fungera som ett verktyg för att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för olika verksamhetsområden.
Lagerbolag recension

Nedan når du kallelser med de handlingar som behandlas vid ett möte med nämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Handlingar  I diariet registrerar vi ärenden och handlingar. Diariet. Styrande dokument. Här hittar du styrdokument som kommunfullmäktige har beslutat ska  Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor  Leveransen är sökbar i e-arkiv Stockholm, se Stockholms stadsarkivs hemsida.

Socialnämnden Tillståndsutskott (Ej publicerad) 2021-05-19. Kulturhuset Stadsteatern AB (Ej publicerad) 2021-05-20. Kulturnämndens arkivutskott (Ej publicerad) 2021-05-25. antagna av kommunfullmäktige den 5 mars 2007 Meddelanden som sänds eller tas emot via elektronisk post ska behandlas enligt de regler som gäller för allmänna handlingar i fråga om bl.a.
Gymnasium malmö

blomsterlandet nacka julgran
liberalismen sverige
spiltan kort räntefond
larserik stadig adjunkt
karta over lan
antal iranier i sverige
klimatforandringar orsaker

Hitta i arkiven - Stockholms stadsarkiv

Meetings+ Sök. Översikt Nämnder & Styrelser Stockholms Stad eDok Meetings Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Kommunfullmäktige. Detta är ett arkiv, vilket innebär att handlingar inte längre publiceras. Du kan dock ta del av tidigare publicerade handlingar.


Hur raknar man ut median
ilearning center

Handlingar kommunfullmäktige 2020-03-30 - Härnösands kommun

nå politikerna och registreras som en till kommunen inkommen handling. Exploateringskontoret skickar ut kontrolluppgifter på inbetalad avgäld varje år.

Kommuntrycket 1863-2009 - Stadsarkivet - Stockholms

01:18.

Vilka handlingar som ingått har varierat över tid men du hittar t.ex. … Kallelser, handlingar och protokoll från kommunfullmäktige Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, … I arkivlagen och arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2015:27) finns regler för hur en verksamhets arkiv ska hanteras vid olika typer av verksamhetsförändringar. Ett beslut om överlämnande av handlingar hos en annan huvudman än Stockholms stad måste som regel alltid tas av kommunfullmäktige. Ett fullmäktigebeslut krävs Kommun och politik. Jobba i Stockholms stad.