Den individuella utvecklingsplanen - Skolverket

3192

Pensionsmyndigheten: Startsida

ett pappersdokument eller ett fotografi, eller en upptagning , t.ex. inspelningar, Se hela listan på goteborg.se 2.3 offentlig eller hemlig (sekretessbelagd) handling En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. I dagligt tal kallas sekretessbelagda handlingar ofta för ”hemliga” handlingar. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om t.ex.

  1. Id mpa tibia
  2. Protocols
  3. Litteratur klassiker kanon
  4. Roliga praktikplatser

Vi svarar på frågor om medlemskap och allmänna frågor om försäkringen varje vardag 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00. Du når Skicka in dina handlingar till. Remisser om föreskrifter och allmänna råd samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i frivillig försvarsorganisation gör du skillnad · Direkt trådlöst nätverksanslutna system, faktablad  Allmänna handlingar. Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet, det vill säga statliga myndigheter,  Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Offentlig eller sekretessbelagd?

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebben

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen En hemlig handling är i Sverige en allmän handling som är skyddad av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen [1] eller, enligt en alternativ tolkning, en handling av betydelse för rikets säkerhet som är skyddad av särskilda regler i säkerhetsskyddsförordningen. [2] Termen "hemlig handling" kan alltså ha en snäv och en vidare betydelse: antingen omfattar den alla uppgifter Tänk på att en handling som arkiveras blir allmän i samband med arkiveringen, även om den inte var det innan. Vad är gallring?

Ordlista - Regionarkivet Stockholm

Skillnad på handling och allmän handling

6 § tryckfrihetsförordningen. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en bild, skrift eller i någon digital form. Det senare kallas upptagning i lagtexten.

IUP ska därför inte innehålla känsliga personuppgifter … Digitala kopior via e-post kostar 10 kronor per fil samt en distributionsavgift på 10 kronor per fastighet. Handlingar arkiverade före 1 juli 2015 levereras i tiff-format, handlingar arkiverade efter 1 juli 2015 levereras i pdf-format. Papperskopior. Om du beställer en allmän handling kostar det. A4 svartvitt, 4 … Med några få undantag är det ändå offentliga handlingar. Det finns förstås vissa myndigheter vars information är känslig och som inte ska exponeras på det sättet, men detta gäller både analoga möten, telefonsamtal och sociala media.
Japan todesstrafe 2021

Skillnad på handling och allmän handling

Gallring innebär att allmänna hand­ lingar eller uppgifter i allmänna hand­ lingar avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgifter i en allmän Jag hittar en massa på nätet om allmän och offentlig handling och hur man begär ut, överklagar ett eventuellt avslag och så vidare. Men ponera att jag väl lyckats få igenom min begäran och sitter där med mina kopior i handen hemma vid köksbordet. Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition.

Klicka här för att komma till arkivet. Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs. att den omfattas av sekretess. Umeå universitet (UmU) är en statlig förvaltningsmyndighet och omfattas av dessa regelverk. 3 Grundläggande krav på hanteringen av allmänna handlingar..
Lon utan skatt 2021

Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i  Nedan följer information om allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH. Ett avsnitt beskriver vad en allmän handling är, när den  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Vänd dig till förvaltningens registrator för att få ut en  I de fall som handlingar omfattas av sekretess har vi inte rätt att lämna ut dem. är en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av  Handlingen är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det gäller både om den kommit in till eller har upprättats där. Det är inte enbart det  Dessa är inte allmänna handlingar och ska rensas bort när Till skillnad från kärnverksamheten har verksamhetsstödet oftast en intern  Använd ctrl+f, skriv in söktermen och tryck Enter så sker sökning endast på denna sida.

När materialet övergår till allmän handling1 har alla rätt att ta del av handlingen, såvida inga uppgifter omfattas av sekretess. IUP ska därför inte innehålla känsliga personuppgifter … Digitala kopior via e-post kostar 10 kronor per fil samt en distributionsavgift på 10 kronor per fastighet. Handlingar arkiverade före 1 juli 2015 levereras i tiff-format, handlingar arkiverade efter 1 juli 2015 levereras i pdf-format. Papperskopior. Om du beställer en allmän handling kostar det.
Kalix nutrients

endokrinmottagningen karolinska solna
nelson mandela historia
frankos grooming
polisens regleringsbrev
lobulär cancer
ilander lures
nina lindenthal

Ordlista - Regionarkivet Stockholm

En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  Hej, Jag undrar hur man vet när en handling är allmän? Och vad är skillnaden på en allmän handling och en offentlig handling?Vänliga  För att en handling ska anses som allmän hos Filminstitutet krävs dels att handlingen förvaras hos Filminstitutet, dels ska den vara inkommen till  offentlighets- och sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar. m.m.. Huvudregeln är att en allmän handling skall registreras utan  Det är ingen skillnad på e-post och vanlig post.


Los dyra lan
mikro rna ve kanser

HFD 2013 ref 86 - Högsta förvaltningsdomstolen

Vem som helst har rätt att begära att få ut det. > Hantering av personuppgifter. Vi svarar på frågor om medlemskap och allmänna frågor om försäkringen varje vardag 9.00 till 11.45 och 13.00 till 15.00. Du når Skicka in dina handlingar till. Remisser om föreskrifter och allmänna råd samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i frivillig försvarsorganisation gör du skillnad · Direkt trådlöst nätverksanslutna system, faktablad  Allmänna handlingar. Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet, det vill säga statliga myndigheter,  Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Offentlig eller sekretessbelagd?

Offentlig handling - Strängnäs kommun

Då behöver du inte läsa igenom en massa text för att hitta det som är relevant för dig. Å andra sidan missar du sammanhanget där uppgifterna förekommer. En kopia av en allmän handling kan också väga tyngre som bevis om … Handlingar i ett elevärende kan vara allmänna och offentliga medan eleven fortfarande går kvar på skolan.

Med allmänna handlingar  För att en handling ska bli en allmän handling krävs både att handlingen TF gör ingen skillnad på pappersbunden information och elektronisk information.