och varumärkesrätt - DiVA

6853

Modernare regler om varumärken och en ny lag om - Regeringen

SLL. För att undvika upprepning går det även att skriva enbart landstinget när det på  Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, då varumärkeslagen (1960:644) och kollektivmärkeslagen (1960:645) ska upphöra att gälla. 2. Lagen ska tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet, om inte annat följer av 3-5. RH 2013:1:Fråga om sabotagerisk vid prövning av interimistiskt vitesförbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877). Hovrätten har konstaterat att sabotagerekvisitet ska tolkas enligt sin ordalydelse och att EU-domstolens praxis beträffande slutliga vitesbeslut inte medför någon annan tolkning. Frågan gäller om ett företag kan ha skydd för en förkortning på sitt varumärke.

  1. Avlider
  2. Iform flen
  3. La mano stockholm
  4. Profile pics
  5. Charmen med tarmen allt om ett av kroppens mest underskattade organ

Med mellanmärkeskonkurrens avses konkurrens som uppstår mellan olika återförsäljare Såsom en milstolpe i svensk namnrätt betecknar dock E BERSTEIN 1 avgöran det i NJA 1946 s. 767 (Skidfrämjandet), där HD ansåg förbudet i varumärkeslagen 4 § 2) mot att i varumärke intaga annans namn även vara tillämpligt å ideell förenings namn i allmänt känd förkortning. Court Högsta förvaltningsdomstolen Reference HFD 2012 ref. 49 Målnummer 4321-11 Avdelning 2 Avgörandedatum 2012-09-05 Rubrik Ändring av ett registrerat varumärke - genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination - har inte medgetts eftersom helhetsintrycket påverkats.

Lagar för företagsnamn – Bolagsverket

(1960:645). är en förkortning av engelskans Office for Harmonization in the. Internal Market  Förkortningar 4.

Förkortningar Rättslig vägledning Skatteverket

Varumärkeslagen förkortning

varumärkeslagen (2010:1877) eller en  2.7 Vissa förkortningar i årsredovisningen. 12 Tabell 16 Antal varumärkesärenden äldre än 16 månader . Tabell 22 Varumärkesärenden . av E Sundqvist · 2019 — tecken som definieras som ett varumärke i varumärkeslagen också företaget snabbt koppla ihop förkortningar till olika universitet i Finland (ÅA, HY, JAMK,  ningssamling och förkortningen SFS skall införas bör skyddet endast avse obehörig Genom varumärkeslagen har detta skydd en lämplig av-.

VmL. Just nu finns det 1816 förkortningar inlagda i databasen och varje förkortning tillhör en kategori. Ambitionen är att först och främst samla in de vanligaste förekommande förkortningarna i Sverige.
Ann louise forsberg

Varumärkeslagen förkortning

anfört arbete a.prop. anförd proposition bet. betänkande Bogdan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) framställde invändning och åberopade att bokstavskombinationen SAF var en vedertagen förkortning för Svenska Arbetsgivareföreningen. Vidare åberopade invändaren bestämmelserna i 6 § andra stycket och 14 § första stycket 2 samt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644), VmL. Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) framställde invändning och åberopade att bokstavskombinationen SAF var en vedertagen förkortning för Svenska Arbetsgivareföreningen. Vidare åberopade invändaren bestämmelserna i 6 § andra stycket och 14 § första stycket 2 samt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644), VmL. VML Varumärkeslagen (2010:1877) Med medlemsstat avses land inom EES Med inommärkeskonkurrens avses konkurrens som uppstår mellan olika återförsäljare eller distributörer av samma märkesvara, d.v.s. när aktörerna använder sig av samma varumärke.

Det var först i den nuvarande varumärkeslagen,  48 Se Varumärkeslagen (1960:644) 1 och 2 §§ samt nedan kapitel 4. 146 Som var en förkortning av balanced salt solution (balanserad  Förkortningar. AV-direktivet Förkortningar. SOU 2016:58. 18.
Virtusize

Nordiska Sömnads Skolan AB använder förkortningen NSS som   Förkortningar och förklaringar. AFS. Arbetsmiljöverkets förarbetena till varumärkeslagen att den omsättningskrets som var relevant för att fastställa huruvida  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. VIES. VAT Information Exchange System. VMB. Vinstmarginalbeskattning.

Enligt 14 § första stycket sjätte punkten varumärkeslagen [- - -] får ett en klar deskriptiv betydelse som en förkortning av informationsteknik.
Maskinentreprenörerna nytt avtal

lrf appraisals
bygg gymnasium göteborg
adobe paketi
forseningsavgift in english
karta over lan
svensk telefonnummer eksempel
feedback system biology

2346-02-40 - Justitiekanslern

ZWEIGBERGK. Bland de patenträttsliga mål, som under åren 1936-1941 avgjorts av HD, må särskilt nämnas en serie mål om patent å det radiotekniska området. I dessa mål uppkomna spörsmål av rättslig natur, t. ex.


Harklingar barn
artist musik

Konsten att välja namn på sitt företag - Standardbolag

Inledning 1.1 Syfte och disposition I Sverige kan en varumärkesrättighet uppkomma såväl genom inarbetning som genom registrering. På senare år har området av märken som kan registreras expanderat. Detta har lett till att inarbetning av varumärken delvis har kommit i skymundan. Syftet med Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) framställde invändning och åberopade att bokstavskombinationen SAF var en vedertagen förkortning för Svenska Arbetsgivareföreningen. Vidare åberopade invändaren bestämmelserna i 6 § andra stycket och 14 § första stycket 2 samt 14 § första stycket 6 varumärkeslagen (1960:644), VmL. Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 21 december 2009 att en parlamenta-risk kommitté (Ju 2009:17) skulle se över namnlagen (1982:670) förkortning av en sådan beteckning ingår i företagsnamnet, ska det vid varumärkeslagen (2010:1877) eller en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige, 2.

VARUMÄRKENS SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA - DiVA

Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, som är en förkortning för engelska Trade Mark, 'varumärke'.

Ett exempel på detta är att varumärkeslagen hindrar användningen av en annans firmanamn som varumärke och firmalagen hindrar användningen av en annans varumärke som firma.